iCenterCar.de Alles für dein Auto

Wählen
Marke/Modell/Motortyp
Auto

Szukanie olei, płynów i chemii

Wyszukiwanie odbywa się na dwa sposoby, po pierwsze przez wpisanie nazwy produktu do zakładki „wyszukaj w serwisie” np. Castrol Edge 5w30 

lub w panelu umieszczonym w górnej części sklepu, wybierając interesującą Państwa kategorię i podkategorię. Po kliknięciu na jedną z kategorii np. Oleje i Płyny pojawią się producenci olei wraz z podziałem na oleje syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne

 

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produkt�w, nazwy Firma i ich loga u�yte na naszych Stronach nale�� tun ich w�a�cicieli I sa u�ywane wy��cznie w celach identyfikacyjnych. Moga by� eine zastrze�onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia�y, Opisy i zdj�cia prezentowane na naszych Stronach u�yte s� w celach informacyjnych.