iCenterCar.de Alles für dein Auto

Wählen
Marke/Modell/Motortyp
Auto

Polityka prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Obowiązek informacji narzucony przez RODO może zostać zrealizowany poprzez osobną informację

lub poprzez określenie jej jako Polityki Prywatności.

Przykładowy tekst:

„Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne

oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz

jakie przysługują Ci prawa.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Paweł Samolej Centercar.pl z siedzibą w Kraków 31-419, przy ul.Rozrywka 1 A , NIP: 678-301-09-85 , REGON: 120701037

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: sklep@centercar.pl lub telefonicznie: 12 333 77 72.

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone

przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie

poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu.

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam

niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

a) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

 świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

 obsługi reklamacji,

 obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

b) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

 zapisywania danych plików cookies,

 wysyłanie informacji handlowych

c) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes centercar.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

 windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

 organizacja programów lojalnościowych, konkursów,

 marketing bezpośredni produktów własnych,

 przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

d) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać

ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych

oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać

organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Cofnięcie zgody

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak

cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.

Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić.

Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez maila sklep@centercar.pl

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać

poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta”.

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych

do przetwarzania Twoich danych.

Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak

odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także

wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych

i rachunkowych.

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie

chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania.

Może się to odbywać poprzez maila sklep@centercar.pl

Dostęp do danych

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym

okresie ich przetrzymywania.

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część

(lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane

w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wniesienia skargi

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania

Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także

obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń,

wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych

i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych [zalecamy precyzyjne określenie przez jaki czas

przechowujecie Państwo dane na potrzeby statystyczne i archiwizacyjne; np. na potrzeby statystyczne

przez okres 15 lat]

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej

cofnięcia przez Ciebie.

8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produkt�w, nazwy Firma i ich loga u�yte na naszych Stronach nale�� tun ich w�a�cicieli I sa u�ywane wy��cznie w celach identyfikacyjnych. Moga by� eine zastrze�onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia�y, Opisy i zdj�cia prezentowane na naszych Stronach u�yte s� w celach informacyjnych.